Đồng tháp aqua

“Mang nông sản sạch đến gần hơn với cộng đồng là sứ mệnh của chúng tôi”

Sản phẩm

Dưa Leo Nhật

Dưa Leo Nhật

32,000 đ

Đơn vị tính: kg

Bầu Sao

Bầu Sao

26,000 đ

Đơn vị tính: kg

Bí Non

Bí Non

30,000 đ

Đơn vị tính: kg

Bó Xôi

Bó Xôi

66,000 đ

Đơn vị tính: kg

Khổ Qua

Khổ Qua

40,000 đ

Đơn vị tính: kg

Mướp Hương

Mướp Hương

22,000 đ

Đơn vị tính: kg

Dưa Leo Thái

Dưa Leo Thái

32,000 đ

Đơn vị tính: kg

Dưa leo baby

Dưa leo baby

37,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải Thìa

Cải Thìa

42,000 đ

Đơn vị tính: kg

Rau Muống

Rau Muống

32,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải Ngồng

Cải Ngồng

42,000 đ

Đơn vị tính: kg

Xà lách

Xà lách

57,000 đ

Đơn vị tính: kg

Mồng Tơi

Mồng Tơi

32,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cần Tàu

Cần Tàu

66,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải bẹ dún

Cải bẹ dún

37,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải Bẹ Xanh

Cải Bẹ Xanh

37,000 đ

Đơn vị tính: kg

Xoang Nhật

Xoang Nhật

42,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải Xoăn Kale

Cải Xoăn Kale

80,000 đ

Đơn vị tính: kg

Hành Lá

Hành Lá

60,000 đ

Đơn vị tính: kg

Hẹ Lá

Hẹ Lá

50,000 đ

Đơn vị tính: kg

Tía Tô

Tía Tô

52,000 đ

Đơn vị tính: kg

Cải Ngọt

Cải Ngọt

37,000 đ

Đơn vị tính: kg